Podpora referendumu

Za ohranitev celovitosti Piranskega zaliva

Izjavljam, da sem pripravljen dati svoj podpis za izvedbo referenduma o vključitvi Hrvaške v EU, če bo Hrvaška tudi v času zaključnih pristopnih pogajanj za vstop v EU nadaljevala s poseganjem po Piranskem zalivu in poskušala Sloveniji onemogočiti neomejen dostop do mednarodnih voda.
Ime in priimek*
Ulica in hišna številka*
Poštna številka*
Kraj*
E-mail*
Telefon*
Skladno s slovensko zakonodajo bodo podpisi za naknadni zakonodajni referendum zbrani po sprejemu akta o ratifikaciji mednarodnega sporazuma o širitvi Evropske Unije na Republiko Hrvaško, oz. če bi Državni zbor RS ratificiral dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki Sloveniji ne zagotavlja ohranitve neomejenega teritorialnega dostopa na odprto morje in celovitosti Piranskega zaliva.

O potrebi za izvedbo referenduma in s tem za vaš podpis za razpis referenduma vas bomo pravočasno obvestili.

Če oz. ko bosta državi mejna vprašanja rešili tako, da bo Sloveniji zagotovljen neomejen dostop na odprto morje in da bo Sloveniji ohranjena suverenost na celotnem Piranskem zalivu, bomo prekinili naše aktivnosti za pripravo referenduma.

Dovoljujem, da mi pošiljate vse potrebne informacije in gradivo na moj naslov.

Osebni podatki bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Publikacije