DONACIJE

Spoštovani!


Zavod 25. junij, v katerem sodelujejo strokovnjaki različnih političnih opredelitev in strankarsko neopredeljeni, je eden od organizatorjev volilne kampanje za referendum o arbitražnem sporazumu, ki bo 6. junija 2010. Naše stališče je, da obstaja velika verjetnost in nevarnost, da bi z uveljavitvijo arbitražnega sporazuma Slovenija izgubila ne le dele nesporno slovenskega ozemlja in morja, ampak tudi teritorialni dostop do odrtega morja z nepopravljivimi posledicami za Luko Koper in z njo povezano slovensko gospodarstvo. Zato je Zavod 25. junij proti arbitražnemu sporazumu.


Obenem pa naši strokovnjaki sodelujejo tudi v skupini za pripravo čim bolj kakovostnega in celovitega memoranduma, ki bo pomemben v primeru, če bo arbitražni sporazum kljub nasprotovanju pomembnega dela strokovne, politične in druge javnosti, potrjen. Gre nam za Slovenijo in njeno prihodnost in ne za politični ali strokovni prestiž.


Več o naših stališčih si lahko preberete na naši spletni strani www.25junij.si.


Na vas se obračamo za prošnjo za pomoč v kakršnokoli obliki. Zavedamo se, da gre za vprašanje, pri katerem se morda težko javno opredeljujete. Zato poleg neposredne finančne podpore na naš transakcijski račun 02013-0258622189 obstajajo tudi druge oblike sodelovanja in pomoči na organizacijskem, strokovnem in finančnem področju ob možnosti popolne diskretnosti ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Vsak lahko naredi malo, vsi pa lahko naredimo dovolj, da tudi našim zanamcem ohranimo naše ozemlje od morja do Prekmurja in teritorialni izhod Slovenije na odrto morje.


Za dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. 040 420 520 ali email info@25junij.si.


Za vsakršno pomoč se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.


Marjan Podobnik

Direktor Zavoda 25. junij

Dr. Duša Krnel-Umek

Predsednica strokovnega sveta Zavoda 25. junijPublikacije