SEKULIČI

Sekuliči in okoliška naselja so do druge svetovne vojne spadali pod okraj Črnomelj. (Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937).

(Vlado Habjan, Zgodovinski problemi na slovensko-hrvaški meji. Revija 2000, Ljubljana 1992, št. 64/65/66; Jože Primc, Izgubljeni Slovenci, Rast, Ljubljana 2002, št. 2). Okraj Čabar je leta 1931 sodil pod Dravsko banovino (Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937).

Čabar, Prezid, Sekuliči

Publikacije