NEREALIZIRANI SPORAZUM - PINCE

Geografsko ga umeščamo v prostor med kraje Pince - Murska Šuma - tromeja na naši strani in Ferketinec, Podturen in Novakovec na hrvaški strani.

Hrvaška je to vpisala v svoj kataster. Tisti del sporazuma, ki je bil ugoden za Slovenijo, ni bil realiziran.


Rdeče črtkano je označeno območje, ki ga je Hrvaška vpisala v svoj kataster.


Nerealiziran sporazum

Publikacije