SKLEP

Dogajanje na slovensko-hrvaški meji, ki ga prikazuje zemljevid, kaže na to, da se je meja slovenskega narodnega ozemlja na jugu s Hrvaško skozi zgodovino spreminjala na škodo Slovencev.

Slovensko narodno ozemlje so potiskali Hrvati na sever na škodo Slovencev bodisi z naselitvami, upravnimi spremembami ali nasilnimi prisvojitvami. To se je dogajalo v vojni in mirnem času, to se je dogajalo po letu 1945 in tudi po letu 1991 in se dogaja še danes, leta 2008.

 

Na zemljevidu (iz katerega so na tej spletni strani prikazani samo nekateri sporni odseki), je označeno tudi ozemlje na jugu, kjer so bili naseljeni Slovenci, kjer so govorili ali kjer še vedno govorijo slovensko. Kartirane so meje občin in okrajev, ki so bili v pristojnosti upravnih oblasti, in ki so bile predhodnice današnje države Slovenije in so se oblikovale skozi zgodovino do prve svetovne vojne, spreminjale pa po prvi in drugi svetovni vojni.

 

Na zemljevidu so prikazana območja, kjer je bilo v preteklosti glede določitve državne meje največ odprtih vprašanj. Nekatera območja oziroma vprašanja, ki na tem zemljevidu niso v celoti obdelana ali pa sploh niso bila obravnavana, bodo osvetljena v dopolnjeni izdaji zemljevida oz. v drugih publikacijah, ki so v pripravi.

Publikacije