V ŽARIŠČU
09.02.2013
Izjava podpisnikov predloga B opredelitve mejnega spora s Hrvaško

Predlog B opredelitve predmeta mejnega spora s Hrvaško smo ob sodelovanju drugih strokovnjakov pripravili dr. Duša Krnel Umek, dr. Peter Pavel Klasinc, mag. Marjan Vogrin, Danijel Starman in Marjan Podobnik, ki smo bili s strani zunanjega ministra v prejšnji sestavi vlade leta 2009 uradno imenovani v strokovne podskupine za zgodovino, za pravo in za pravičnst.

 

Ker koordinatorji priprave slovenske dokumentacije za arbitražno sodišče naših stališč, ki smo jih pisno oddali, niso v zadostni meri upoštevali in je posledično nastajalo neustrezno in v enem delu za Slovenjo škodljivo gradivo, smo že 31. maja 2012 v soglasju z MZZ pripravili in oddali zunanjemu ministrstvu svoj predlog s stališči do odprtih mejnih vprašanj od Prekmurja do morja. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za časovno stisko, ki je bila zavestno ustvarjena s ciljem, da se doseže to, kar je bil včerajšnji rezultat na Vladi in Državnem zboru. Ta rezultat pa je, da bo arbitražno sodišče razpravljalo in odločalo izključno o ozemlju in morju, ki je bilo ob osamosvojitvi Slovenije dokazano slovensko, kar je ugotovil tudi Državni zbor RS februarja leta 2009. Zaradi včerajšnjih sklepov na vladi in v parlamentu, arbitri o pravični mejni rešitvi v Istri in na morju sploh ne bodo mogli odločati, ampak bodo odločali le o tem, koliko dokazano slovenskega ozemlja in morja bo pripadlo Hrvaški. Arbitri tudi ne bodo mogli odločti o tem, ali ima Slovenija pravico do teritorialnega stika z mednarodnimi vodami, do katerega bi prišli z upoštevanjem načel in pravil mednarodnega prava, ker take zahteve Slovenija ne bo dala sodišču. Prav to zahtevo pa je vseboval naš predlog.

 

dr. Duša Krnel Umek, l.r.
dr. Peter Pavel Klasinc, l.r.
mag. Marjan Vogrin, l.r.
Danijel Starman, l.r.
Marjan Podobnik, l.r.

 

Objavi na facebook