AKTUALNO
27.05.2010
Bučar, Hribar, Pahor
Dr. France Bučar, dr. Tine Hribar in pisatelj Boris Pahor odločno PROTI arbitražnemu sporazumu

Izjava Slovenskega panevropskega gibanja o arbitražnem sporazumu Republike Slovenije z Republiko Hrvaško

 

Na razpisanem referendumu bomo odločali, ali naj se uveljavi ratifikacija arbitražnega sporazume med Slovenijo in Hrvaško glede razmejitve med državama.

 

Na tem referendumu se ne bomo odločali o razmejitvi ozemlja (kopnega in morja) med državama, pač pa o tem, da pravico določiti mejo med državama prepustimo tretjemu, mednarodnemu arbitražnemu sodišču. In jo brez kakršnegakoli zagotovila, da bodo pri tej odločitvi obvezno upoštevane pravice in zakonite koristi Slovenije.


Odločitve arbitrov bodo dokončne. Nobene višje, pritožbene instance ne bo!


Torej ne gre za odločitev o meji, pač pa za odpoved eni temeljnih in bistvenih sestavin naše državnosti - zaščiti in varstvu nacionalnega ozemlja. Tej dolžnosti se ne more odpovedati noben državni organ, zlasti ne tisti, ki je bil posebej izvoljen za jo, da predstavlja in varuje narodne koristi. Brez ozemlja ni države.


Noben odgovoren organ, niti posameznik, ne more nastopati proti načelu, da se morebitni spori in nesoglasja rešujejo s sporazumevanjem in dogovarjanjem, po potrebi tudi s posredovanjem tretjega. V sporu, ki je predmet te arbitraže, pa je Slovenija kot stranka povsem izključena in pristaja na položaj objekta, o katerem odločajo drugi.


Odpoved položaju enakopravne stranke v sporu je odpoved lastni državni suverenosti in s tem identiteti: to je začetek procesa, v katerem lahko izgubimo dele nacionalnega ozemlja, postopoma pa tudi lastno državnost.


Pristanek na ta arbitražni sporazum pomeni za nas, da se odpovedujemo načelom in izhodiščem, na katerih smo vzpostavili svojo državo. Zato temu arbitražnemu sporazumu prav iz teh razlogov ne moremo dati svojega soglasja.

 

V primeru, da bi z njim soglašali, svoje usode ne bomo več imeli v svojih rokah.

 

Zato bomo obkrožili PROTI!

 

V Ljubljani, 10. maja 2010

 

Dr. France Bučar
Dr. Tine Hribar
Boris Pahor

 

 

 

Objavi na facebook