AKTUALNO
30.03.2009
Zavod 25. junij
Slovenska politika naj o hrvaški okupaciji slovenskega ozemlja in morja spregovori z jasnimi besedami

Na današnji novinarski konferenci Zavoda 25. junij je direktor zavoda Marjan Podobnik v predstavitvi stališča do najnovejših pobud evropskega komisarja Ollija Rehna povedal, da je enačenje sklepov hrvaškega in slovenskega parlamenta o mejni problematiki nesprejemljivo. Hrvaška namreč s svojimi saborskimi dokumenti skuša utrditi in legalizirati stanje, ki je posledica hrvaške okupacije delov slovenskega ozemlja in morja po 25. juniju 1991. Slovenija pa se s sklepom Državnega zbora RS zavzema za vzpostavitev stanja, kakršno je bilo na dan osamosvojitve na dan 25. 6. 1991 in to stanje je tudi nesporno dokazljivo. Podobnik je zato izpostavil, da bi morala slovenska politika o hrvaški okupaciji slovenskega ozemlja in morja in hrvaških poskusih, da Sloveniji onemogoči teritorialni stik z mednarodnimi vodami, spregovoriti z jasnimi besedami, ko to stanje predstavlja evropskim in drugim sogovornikom. Povedati bi jim tudi morali, da brez umika na stanje, kot je bilo na dan 25. junij 1991, Hrvaška ne bo mogla vstopiti v EU, saj brez izpolnitve tega pogoja večina slovenskih državljanov na referendumu, kot kažejo vse raziskave, ne bo podprla hrvaškega vstopa v EU.


Predstavnika strokovnega sveta dr. Peter Pavel Klasinc in ga. Ana Kalc Hafner sta predstavila nove publikacije, ki bodo celovito predstavile stanje, kakršno je bilo na slovensko-hrvaški meji ob osamosvojitvi 25. junija 1991. Dr. Klasinc je izpostavil tudi nesprejemljivost izjav italijanskega, švedskega in britanskega zunanjega ministra o tem, da zaradi prenašanja bilateralnega spora na evropsko raven oziroma zaradi slovenske blokade hrvaških pristopnih pogajanj, Evropsko unijo počasi mineva potrpljenje. Vprašal se je, kako bi se odzvala Italija, če bi ji nekdo zasedel in skušal na primer odvzeti San Remo ali pa Velika Britanija, ki je na več tisoč kilometrov oddaljene Falklandske otoke poslala vojsko, ko jih je skušali zavzeti Argentina.


Joško Joras je predstavil pobude, ki jih je posredoval predsedniku slovenske vlade g. Borutu Pahorju, v katerem ga med drugim poziva, naj na območju republike Slovenije, ki si ga od osamosvojitve naprej lasti republika Hrvaška, nadzor izvajajo mešane skupine slovenskih in hrvaških varnostnih organov, pri čimer bi slovenske državljane obravnavali slovenski policisti skladno s slovensko zakonodajo. Poziva ga tudi, naj se v celoti izvede pravnomočni sklep Piranskega sodišča o odstranitvi vseh ovir, tudi zapornice in obcestnega betonskega robnika, ki otežujejo prehod s prevoznimi sredstvi po tako imenovani evropski poti na slovenskem ozemlju na levem bregu Dragonje. Prost dostop na levi breg Dragonje v katastrski občini Sečovlje naj se omogoči vsem državljanom EU.


Robert Ravnihar

prokurist Zavoda 25. junij

 

Objavi na facebook