SPOROČILA ZA JAVNOST
01.04.2009
Povabilo k sodelovanju pri pripravi publikacije o ozemeljskem stanju na slovensko-hrvaški meji na dan 25. junij 1991

Zavod 25. junij pripravlja obsežno in celovito publikacijo o stanju na slovensko-hrvaški meji, kakršno je bilo ob osamosvojitvi 25.6.1991, katere izvleček bo objavljejen tudi v angleškem jeziku. V ta namen smo zbrali in še zbiramo številne dokumente, izrezke iz domačega in tujega tiska ter drugih publikacij, pričevanja ljudi, ki so v tem času živeli na obmejnem območju ali pa so opravljali funkcije, preko katerih so imeli vpogled v dejansko ozemeljsko stanje pred osamosvojitvijo oziroma na dan 25.6.1991.


Zavedamo se, da bo ta publikacije dosegla svoj namen le, če bo v njej celovito predstavljeno stanje na celotno slovensko-hrvaški meji in bodo informacije točne, preverjene iz več virov. Zato prosimo in vabimo vse, ki imate kakršenkoli dokument ali pa ste osebno seznanjeni s stanjem ali dogajanjem v tem času in v letih pred osamosvojitvijo, ali pa poznate ljudi, ki imajo tovrstne informacije ali izkušnje, da nas o tem seznanite po elektronski pošti info@25junij.si ali na telefon 040 420 520. Za vsako informacijo vam bomo hvaležni. Če bo vaš dokument ali izjava uporabljana v publikaciji, boste predstavljeni kot soavtor oziroma, če ne boste želeli, bo vaše ime ostalo anonimno. Že vnaprej najlepša hvala.


Marjan Podobnik

direktor Zavoda 25. junij

 

Duša Krnel Umek

predsednica strokovnega sveta Zavoda 25. junij

 

Objavi na facebook