SPOROČILA ZA JAVNOST
28.05.2010
Prošnja

V Zavodu 25. junij bi želeli v zaključku referendumske kampanje čim bolj seznaniti slovensko javnost o stališčih neodvisnih, doma in v tujini uveljavljenih uglednih Slovencev, ki nasprotujejo arbitražnemu sporazumu. Zaradi finančnih razlogov pa nam morda to ne bo uspelo v celoti.

Naprej se zahvaljujemo za vsakršno finančno podporo, ki jo lahko nakažete na transakcijski račun 02013-0258622189.

Objavi na facebook