SPOROČILA ZA JAVNOST
21.04.2008
Prošnja Joška Jorasa za fizično zaščito in pravno pomoč

Gospod Joras je prejel pravnomočni sklep Piranskega sodišča, da lahko sam odstrani hrvaška cvetlična korita, ki so mu zaprla pot do doma in poslal prošnjo za zaščito

PROŠNJA:


Civilna družba Slovenije
za pravično mejo z R Hrvaško

in

Joško JORAS
Sečovlje 1
6333 SEČOVLJE

Predsednik vlade RS
g. Janez JANŠA
Gregorčičeva 20

1000 LJUBLJANA

Koper, 21.04.2008

Zadeva: Prošnja za fizično zaščito in pravno pomoč

Na podlagi zamudnega sklepa Okrajnega sodišča v Piranu P 102/2006 z dne 16.08.2006, ki je postal pravnomočen in izvršljiv dne 26.08.2006, je bila Republika Hrvaška dolžna v osmih dneh odstraniti vse ovire, ki onemogočajo hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi po kolovozni poti, ki se na južnem bregu reke Dragonje pred hrvaško kontrolno točko odcepi v desno z državne ceste na parc. št. 5451 k.o. Sečovlje in poteka preko zemljišča s parc. štev. 5451, 5434, 3975/1, 3974/8 in 3973 vse k.o. Sečovlje, v dolžini 94,50 m in širini 3,50 m, do nepremičnine na naslovu Sečovlje 1, da ne bo izvršbe.

Republika Hrvaška ovire ni odstranila. Okrajno sodišče v Piranu je izdalo začasno odredbo s katero je pooblastilo upnika Joška Jorasa, da na stroške Republike Hrvaške sam, ali po nekom tretjem odstrani vse ovire, ki otežujejo ali onemogočajo hojo ali vožnjo.

Joško Joras je zaprosil za fizično zaščito Ministrstvo za notranje zadeve in se dne 27. julija 2006 uklonil zahtevi notranjega ministra g. Dragutina Mateja, naj začasne odredbe ne izvrši, da ne bi prišlo do fizičnega spopada z varnostnimi organi Republike Hrvaške.

Dne 02.04.2008 je Okrajno sodišče v Piranu izdalo dopolnilni sklep o izvršbi opr. št. In 2006/00124 z dne 22.01.2007 in v izvršilnem postopku pooblastilo upnika Joška Jorasa, da na stroške dolžnice Republike Hrvaške sam, ali po nekom tretjem odstrani vse ovire, ki otežujejo ali onemogočajo hojo ali vožnjo. Z istim sklepom, ki je bil vročen dne 15.04.2008 je naložilo Republiki Hrvaški, da v roku 3 dni založi znesek v višini 3.000,00 € za stroške, ki bodo nastali zato, ker bo nekdo drug ali upnik sam opravil dejanje.

Republika Hrvaška ne priznava pristojnosti slovenskega sodišča na levem bregu Dragonje in krši Konvencijo o pravni pomoči med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Standard evropskega pravnega reda, ki ga Slovenija dosledno uveljavlja, je delovanje pravne države.

Joško Joras bo v naslednjih dneh uresničil pooblastilo sodne odločbe.

Ker je utemeljeno pričakovati, da bodo varnostni organi Republike Hrvaške skušali preprečiti uveljavitev sodne odločbe slovenskega sodišča, zato vas, spoštovani predsednik vlade, prosim za fizično zaščito moje osebe, dostojanstva in premoženja. Enako velja za osebe, ki mi bodo pomagale pri izvršitvi sodnega pooblastila.

Naj spomnim, da sem bil prisilno pridržan in priprt v zaporu v Puli v času od 21.avgusta do 05. septembra 2002. Do danes nobeden postopek zoper mene pred hrvaškimi sodnimi organi ni končan. Gre za zlorabo prava.

Po informacijah, naj bi bilo jutri dne 22. aprila 2008 prvo srečanje slovenske in hrvaške delegacija za rešitev mejnega spora. To srečanje je priložnost, da slovenska delegacija zahteva od Republike Hrvaške uresničitev navedene odločbe Okrajnega sodišča v Piranu. Uresničitev odločbe sodišča bi bilo simbolno ravnanje spoštovanja in vladavine prava ter Republike Slovenije, kot suverene države, na njenem enotnem in nedeljivem ozemlju.

V Civilni družbi Slovenije za pravično mejo z Republiko Hrvaško ne verjamemo v novem poskusu v uspeh na podlagi izhodišč odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in v izvedbi zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla in prvega slovenskega pogajalca dr. Miha Pogačnika.

Sprejeta izhodišča ne izhajajo iz načel Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, da je državna mej a med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje SFRJ. Izhodišča žal temeljijo na principu odcepitve Slovenije ne na načelih arbitražne komisije Mednarodne konference o bivši Jugoslaviji, ki je leta 1992 odločila, da so nična vsa dejanja s katerimi bivše republike spreminjajo ozemeljski status na dan 25.06.1991. Izhodišča žal priznavajo legitimnost hrvaških zahtev do delitve Piranskega zaliva, do odvzema neposrednega dostopa na odprto morje in do vsaj 22 ozemeljskih zasedb našega ozemlja. Kar je nično, ne more biti legalno in še manj legitimno.

Ker osebno poznamo stališča glavnega hrvaškega pogajalca, akademika prof. dr Davorina Rudolfa in enotne hrvaške politika, ki pri določanju meje s Slovenijo ne prizna načela pravičnosti `a contrario R Hrvaška uveljavlja krivično mejo za Slovenijo.

Žaljiva in nedostojna izjava predsednika Republike Hrvaške g. Stipe Mesića v slovenskem kulturnem domu v Zagrebu, «da slovenska politika posluša stališča nekega čudaka«, ne daje upanja, da je sedanje hrvaško politično vodstvo sposobno oblikovati politično voljo za določitev pravične meje z Republiko Slovenijo.

Da ne bi pozabili, Republika Hrvaška ima nerešena sporna vprašanja z vsemi mejnimi državami iz bivše SFRJ. To je njena »hipoteka« na evropski poti.

Ne glede na načelne pomisleke, si v Civilni družbi želimo pravično rešitev mejnega spora.

V Civilni družbi se zavedamo velike odgovornosti slovenskega političnega vodstva in dejstva, da ne sme narediti nobene napake v odgovor na dnevne provokacije hrvaških varnostnih organov. Menimo, da je minil čas, da se ta resen, ozemeljski spor prikazuje v institucijah Evropske unije kot dvostranski, nepomemben, rešljiv problem. Po naših prepričanjih, je prišel čas, da institucije Evropske unije, v skladu z načeli evropskega pravnega reda in standardi, prisilijo Republiko Hrvaško k spoštovanju teh načel in pravnega reda podobno, kot je bilo to pri »zamrznitvi veljavnosti ekološko ribolovne cone za članice EU«.

Prišel je čas, da slovenska oblast nadaljuje izvajanje popolne suverenosti na vsem ozemlju, ki je bilo slovensko dne 25.06.1991, na kopnem in na morju.

V upanju, da bo politična modrost in nova diplomatska aktivnost Republike Slovenije uspela in da bo Republika Hrvaška do četrtka, dne 24.aprila 2008, odstranila štiri betonska korita iz kolovozne poti na južnem bregu Dragonje, vas spoštovani predsednik,

lepo pozdravljamo.


Joško Joras

 
pooblaščenec

Danijel Starman, odvetnik

 

V vednost:

dr Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,

g. Dragutin Mate, minister za notranje zadeve in

dr Lovro Šturm, minister za pravosodje

Objavi na facebook