SPOROČILA ZA JAVNOST
23.04.2008
Tudi upoštevanje načela pravičnosti brez ustreznih slovenskih izhodišč ne more pripeljati do pravičn

Skope informacije z včerajšnje prve seje mešane slovensko - hrvaške skupine mednarodnih pravnih strokovnjakov na Reki potrjujejo nekaj zaskrbljujočih dejstev, na katera je Zavod 25. junij opozoril takoj po sprejetju slovenskih izhodišč za morebitno razsojanje na mednarodnem sodišču:

  1. Očitno je, da bi mednarodno sodišče v Haagu ali neko drugo sodišče ali forum razsojali izključno o ozemlju in morju, ki je bilo na dan osamosvojitve 25.06.1991 slovensko. V konkretnem primeru določanja morske meje bi odločalo o tem, ali bi meja tekla po sredini Piranskega zaliva, kar je predlog Hrvaške, ali pa bi bil celoten Piranski zaliv slovenski, ki ga je kot stanje na dan 25.06.1991 postavila kot izhodišče Slovenija.
  1. Zaradi vsebine slovenskih izhodišč ni vprašanje, ali bi Slovenija preko sodnega odločanja lahko obdržala svoje ozemlje in morje, pač pa je samo še vprašanje, kako velik del svojega ozemlja in morja bi morala prepustiti Hrvaški.
  1. Tudi morebitno upoštevanje načela pravičnosti ob tako nesprejemljivih izhodiščih Sloveniji ne daje niti  najmanjšega zagotovila, da bo ohranila neomejen dostop na odprto morje. S svojimi izhodišči je Slovenija sama naredila neomejen dostop na odprto morje kot sporno vprašanje.
  1. Hrvaška je kot svoje izhodišče postavila sredinsko črto v Piranskem zalivu, čeprav nikoli do 25.06.1991 ni nadzirala niti najmanjšega dela Piranskega zaliva. Slovenija pa ni postavila kot izhodišče zgodovinske občine Piran s Kaštelom in  Savudrijo, čeprav je znano, da sta bili katastrski občini Kaštel in Savudrija v nasprotju z Londonskih memorandumom odvzeti občini Piran in priključeni občini Buje, niti kot svojega izhodišča ni izpostavila zadnje mednarodno priznane meje na tem območju, to je južne meje cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, ki je potekala po reki Mirni.

Na enak način je Slovenija pristala na podrejen položaj pri morebitnem mednarodnem razsojanju tudi z izhodišči za druge dele spornih ozemelj od Istre do Prekmurja, kjer posebej izpostavljamo spornost hrvaške zasedbe slovenskega ozemlja ob Muri pri Hotizi.

Zavod 25. junij še enkrat poziva slovensko vlado in parlamentarne stranke, naj ponovno pretehtajo svoja stališča  do teh vprašanj ter sprejmejo sklep, da se o nesporno slovenskem ozemlju in morju nihče nima pravice pogajati, niti to ne more biti predmet mednarodne arbitraže ali razsojanje mednarodnega sodišča.

Obenem vabimo vse domoljubne Slovence in slovenske državljane, da se nam pridružijo na mirnem shodu na Jorasovi domačiji v soboto, 26.04.2008, ob 13. uri. Za shod smo že prejeli vsa potrebna dovoljenja. Gospodu Jorasu bomo, če tega ne bodo prej storili pristojni organi, pomagali udejanjiti sklep Piranskega sodišča o odstranitvi nezakonito postavljenih cvetličnih korit na poti do slovenskih zemljišč in domačij na levem bregu Dragonje.

Avtobusni prevoz bo organiziran iz Maribora z avtobusne postaje ob 9. uri, iz Celja z avtobusne postaje ob 9:30 uri in iz Ljubljane s Kongresnega trga ob 10.30 uri.

Slovenske borce  za pravično mejo s Hrvaško in vse, ki so se v preteklosti borili za Slovenijo, bomo v soboto podprli iz ljubezni do Slovenije. Kdor nosi v sebi sovraštvo do Hrvaške in hrvaškega naroda, naj v soboto ostane doma.

Objavi na facebook