O prodaji zemljišč ob Dragonji

Leta 1993 je Hrvaška v Bujah nastavila potvorjeno zemljiško knjigo za 113 hektarov slovenskih zemljišč na levem bregu Dragonje. Za ta zemljišča, ki so v katastrski občini Sečovlje že stoletja vodi edino veljavno zemljiško knjigo okrajno sodišče v Piranu. V potvorjeno zemljiško knjigo hrvaška uprava vpisuje protipravno prodajo parcel v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Prva prodaja je bila izvedena že v preteklosti, v nadaljevanju pa predstavljamo dogajanja ob zadnji tovrstni prodaji.

Razen protestnih not Slovenija niti v preteklosti, niti sedaj ni zaščitila svoje lastnine, niti uveljavila suverenosti na ozemlju, ki je nesporno slovensko.