Robert Ravnihar

Rojen leta 1976 v Kranju. Maturiral (1996) na Gimnaziji Škofja Loka in diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju leta 2000. Izobraževanje na podiplomskem študiju.


Na začetku je delal kot pomočnik direktorja v Beogradu, v takratni Srbiji in Črni Gori. Leta 2003 je postal samostojni podjetnik podjetja, ki svetuje pri prijavah na razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev. Leta 2005 je kot direktor ustanovil podjetje Alianta, projektno svetovanje, d.o.o., ki svetuje, pripravlja vloge in vodi projekte za javne razpise. Vodil in koordiniral je pripravo več kot 30 slovenskih in evropskih projektov med drugim tudi Projekt učinkovite rabe energije, Chemical Treatment of Surface, Povečanje konkurenčnosti, Investicija v turistično infrastrukturo, Changes to the Strategy, Projekti s področja varstva okolja, zdravstva in trajnostnega razvoja, Poklicno informiranje in svetovanje za Rome - PISR, NETMEN - promocija invalidom prijaznih turističnih kapacitet na čezmejnem območju, SU:GRE - trajnostni zeleni vozni parki, Ekonomski model za odločanje o »out-sourcing«-u posameznih dejavnosti Ministrstva za obrambo RS, Recycling as everyday job in drugi.


Bil je svetovalec pri različnih evropskih projektih. V letih 2004-2007 je bil soavtor desetih raziskav in študij npr. Študija potreb po blagovni znamki Prijazno invalidom in Študija Možnosti koriščenja potenciala biogoriv v Sloveniji. Kot direktor podjetja Alianta d.o.o. je bil v letu 2005-2006 organizator dodatnih usposabljanj in seminarjev npr. Program - Priprava poslovnega načrta (vsebina in finančni načrt), Program - Prijava na razpis 06, Program - Intranet 06.