Podpora

Zavod 25. junij, zavod za varovanje narodne dediščine,  je bil ustanovljen 24. maja 2007 z namenom povezovanja somišljenikov, ki so pripravljeni svoj strokovni status, izkušnje in znanje, kakor tudi organizacijske možnosti in sposobnosti nameniti varovanju najvitalnejših slovenskih interesov. Zavod je bil ustanovljen in deluje skladno z zakoni, ki opredeljujejo delovanje zavodov. Največjo prioriteto prvega obdobja delovanja pomenijo prizadevanja za vzpostavitev pravične meje med Slovenijo in Hrvaško, v prihodnje pa nameravamo enakovredno pozornost nameniti zaščiti slovenskih manjšin v sosednjih državah, slovenskega jezika in kulture, ohranitvi poseljene krajine ter še posebno zaščiti slovenskega gospodarstva.

 

V relativno kratkem času smo izdali več publikacij in izvedli kar nekaj odmevnih obiskov in drugih aktivnosti. Med strokovnim delom in založniško dejavnostjo naj posebej omenimo oblikovanje in sprejetje sklepa podskupine zgodovinarjev in drugih strokovnjakov v okviru vladne komisije za meje o stanju na slovensko-hrvaški meji na dan 25. 6. 1991. Ta sklep, ki sta ga oblikovala dr. Duša Krnel Umek in dr. Peter Pavel Klasinc in je bil v podkomisiji soglasno podprt, žal ni bil vključen v izhodišča, ki jih je Slovenija posredovala Hrvaški. Odločilnega pomena pa je, da je bil ta sklep pred kratkim sprejet v Državnem zboru RS, ko se je odločalo o zaščiti slovenskih interesov ob vstopanju Hrvaške v EU. Zato smo tudi prekinili aktivnosti za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

 

Strokovnjaki Zavoda 25. junij dr. Peter Pavel Klasinc, dr Duša Krnel Umek, dr. Janez Rojc, mag. Pavel Zupančič, ga. Ana Kalc Hafner in drugi so skupaj s člani vodstva zavoda opravili več predstavitev naših publikacij in stališč doma in v tujini, med drugim v Bruslju, na Dunaju, na ambasadah ZDA, Češke, Francije, Hrvaške, itd, s čimer bodo v odvisnosti od časovnih in materialnih zmožnosti nadaljevali že v prihodnjih dneh.

 

Poleg zemljevida o slovensko-hrvaški meji in zbornikov o slovensko-hrvaški meji v Istri v slovenskem in angleškem jeziku je bila pred kratkim izdana knjiga dr. Petra Pavla Klasinca o Štrigovi.  Najpomembnejši projekt bližnje prihodnosti pa je izdelava obsežne publikacije o ozemeljskih razmerah oziroma mejnem stanju na dan 25. 6. leta 1991 med Slovenijo in Hrvaško s poudarkom na stanju na morju in v slovenski Istri. Za izvedbo tega projekta, ki bo podobno kot zemljevid o slovensko-hrvaški meji pomemben vir dokumentov v primeru kakršne koli oblike reševanj mejnega spora s Hrvaško, bo potrebno izvesti na stotine pogovorov s pričami, ki so bile v tem času na različnih funkcijah in delovnih mestih. Poleg že zbrane dokumentacije bo potrebno pregledati tudi arhive v Sloveniji, na Hrvaškem, v Beogradu, v Washingtonu in nekaterih drugih državah, kjer obstajajo dokumenti o stanju v preteklosti, še posebno pa dokumenti o razlogih za različne odločitve v času sprejemanja Pariške pogodbe, Londonskega memoranduma, Osimskih sporazumov, itd. Ta projekt bi radi izvedli čim prej, saj nas je šokirala izjava prvega človeka ameriške ambasade pred nekaj dnevi, da celotna slovenska politika doslej ni bila sposobna ZDA predstaviti mejne problematike niti približno tako jasno, kot je bila predstavljena na pogovoru s predstavniki Zavoda 25. junij s pomočjo našega zemljevida in ostalih izdanih publikacij.

 

V tem občutljivem času, ko se med drugim odloča o tem, ali bo Slovenija tudi v prihodnje pomorska država ali ne, opravlja Zavod 25. junij del nalog, ki jih bi sicer morala opraviti uradna politika. Ne želimo kritizirati tega stanja, želimo pa pomagati, da bo Slovenija zaščitila svoje vitalne interese. Veliko večino dosedanjih aktivnosti smo opravili z prostovoljnim delom in prispevki iz kroga somišljenikov ter podporo ene večje slovenske gospodarske družbe. Ni nam vseeno, ko vidimo, da je na primer dr. Miha Pogačnik za delo vprašljive kakovosti na tem področju dobival od države preko 100.000 EUR letno, vendar na to nimamo vpliva. Zato Vas iskreno prosimo, da v okviru svojih možnosti in Vaše ocene o pomembnosti našega dela podprete naše projekte. Za nas so sprejemljive vse zakonsko dovoljene oblike podpore. TRR 02013-0256515931 Za dogovor o načinu Vašega morebitnega sodelovanja pa smo Vam na razpolago na elektronskem naslovu info@25juni.si ali telefonu 040 275 555 (Robert Ravnihar).  Zagotavljamo popolno diskretnost razen v primeru, če ste sami zainteresirani za objavo Vaše morebitne pomoči.

 

Že v naprej se Vam za vsakršno Vašo podporo iskreno zahvaljujemo.

 

Marjan Podobn

Direktor Zavoda 25. junijik 

Dr. Duša Krnel-Umek

Predsednica strokovnega sveta Zavoda 25. junij