Slovensko - Hrvaška meja

Zemljevid: Slovensko - Hrvaška meja

Zemljevid je narisan z namenom, da pokaže slovenski in širši mednarodni javnosti sedanje stanje in preteklo dogajanje na slovensko-hrvaški meji.

Po letu 1991 so se vrstile številne kršitve - Hrvaška si je prisvajala slovensko ozemlje in morje: leta 1993 je v Bujah nastavila novo zemljiško knjigo za 113 ha Zemljevid Slovensko-hrvaška mejazemljišč na levem bregu Dragonje. Za ta zemljišča, ki so v katasterski občini Sečovlje, vodi že stoletja edino veljavno zemljiško knjigo okrajno sodišče v Piranu. V potvorjeno zemljiško knjigo hrvaška uprava vpisuje protipravno prodajo parcel v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Hrvaško kontrolno točko so postavili na cesto - parcelo št. 5451, ki je javno dobro Republike Slovenije, postavili so školjčišče v Piranskem zalivu, slovenske ribiče so z napadi, grožnjami in ustrahovanjem izrinili iz polovice Piranskega zaliva, Piranski zaliv so samovoljno preimenovali v »Savudrijska vala«, enostransko so proglašali predpise o izkoriščanju morja, zaselkom na levem bregu Dragonje so priklopili telefonske priklučke na hrvaško omrežje, postavili so cestne ovire na dovozni poti do slovenskih hiš na levem bregu Dragonje, zasedli so Tomšičevo parcelo, samovoljno so zgradili most čez Muro, kjer meja še ni določena, zasedli so levi breg Mure pri Hotizi,...

Publikacije