MNENJA, PREDLOGI, VPRAŠANJA

Četrtek, 19.3.2009


Pozdravljeni!  

Najprej bi se rad zahvalil direktorju Zavoda 25 junij za pomoč in podporo pri izdaji knjige Štrigova d.Petra Pavla Klasinca, obenem se njemu zahvaljujem za trud in vso delo v zvezi z zbiranjem gradiva.

Kot domačin Štrigove, sem nekatere stvari zelo dobro poznal, nekatera nova spoznanja sem našel v knjigi. Osebno sem tesno povezan z osebami in dogodki v Štrigovi. Družina mojih prednikov je bila v celoti zavedana slovenska družina. Strica Kovačič Franca so ubili, oba starša sta bila obsojena na daljše zaporne kazni. Z Kutnjak Simonom, odločnim borcem za slovenstvo sva v sorodu, saj moja mati izhaja iz te družine in smo bili tesno povezani. Nemec Anton je moj bratranec. Pozneje sem sodeloval z Vrzela Štefanom in sva zbirala navedeno gradivo o Štrigovi. Takrat sem bil sam aretiran in zaprt ter lažno obsojen in nasilno izključen iz delovnega razmerja. Skupaj z mano je bilo aretiranih več oseb s pretvezo, da smo nameravali organizirati splošni ljudski upor-vstajo zoper vladajoči sistem. To je bil politični pregon druge generacije zavednih Slovencev.

Iz knjige je več kot očitno dejstvo, da je Udba zlorabila Križarsko gibanje v svoje podle namene obračuna z zavednimi slovenci. V kraju Štrigova je skupaj delovalo sedem pripadnikov oborožene skupine križarjev. V tej skupini je imela udba enega rednega sodelavca, kateri je deloval po njihovih navodilih. Skupina je bila večkrat obkoljena, vendar so udbovci vedno poskrbeli, da je pobegnila, ker so to skupino potrebovali za svoje podle namene. Skupini so sledili v naselje Mota do domačije moje žene (Škrgetova), kjer je skupina bila tri dni in so hišo stražili udbovci. Eden od udbovcev se je z glavo udaril v okvir okna in je na glas preklinjal sredi noči. Skupini je bilo dovoljeno prosto gibanje vedno po enakih poteh ob reki Muri do avstrijske meje in obratno in to vsake tri mesece. Skupina je bila dobro oborožena in drugega orožja, razen tistega katerega je prinesla iz avstrije, ni potrebovala.

Pripadniki udbde so, preoblečeni v križarske unifome, po noči prihajali v hiše zavednih slovencev in ker so njim ti dajali hrano in pijačo, so te iste osebe naslednji dan prihajale nazaj v aretacije, nato zasliševanja mučenja in poboje. To je bila splona udbovska praksa in prevara. Zaradi skupine sedmih oboroženih križarjev je bilo aktiviranih nekaj sto pripadnikov udbe. Ti pripadniki so pod predvezo sodelovanja z križarji, obračunali z zavednimi slovenci v oraju Štrigova, ter z ostalimi osebami izven tega območja, katere niso bile naklovnjene novi oblasti. Vse z namenom utrjevanja oblasti. Ko so udbovci leta 1948 obračunali z vso reakcijo in pokončali slovenstvo v Štrigovi v drugi polovici marca 47, so razpustili krizni štab. Glavna skupina Križarjev je ostala nedotaknjena, sedaj sta še živeča Živkovič in Šajnovič. Živkovič je zelo bolan, Šajnovič pa o zadevi noče govorit.


Kot pripadnik ogroženega Slovenskega naroda iz okraja Štrigova, prosim naslov, da preko sredstev javnega obveščanja o zadevi sproži širšo akcijo seznanjanja prebivalstva in obenem promocijo knjige.
 

LP Lojze!

 

 

Ponedeljek, 2.3,2009

 

Spoštovani avtor knjige in tudi pri Zavodu 25. junij


Kot novinar že dalj časa spremljam mejno problematiko s sosednjo državo Hrvaško. Moja prva daljša reportaža o Štrigovi je bila objavljena že davnega leta 1969. V njej sem na podlagi razpoložljive dokumentacije pisal bolj o zgodovini teh krajev vse od rimskih časov, ko je nastala Stridona (današnja Štrigova) in vloga celjskih grofov. Pred vema letoma pa sem v Slovenskih novicah (sobotna priloga TT) objavil v dveh delih na treh časopisnih straneh mejno problematiko oz. kako so si sosedje postopoma prilaščali te kraje. Poleg tega so moji starši prav doma iz Štrigove, točneje iz Železne Gore, zato imam shranjenih nekaj podatkov iz teh ustnih virov. Na vaši spletni strani sem prebral kratek opis in ugotavljam, da so podatki dokaj identični mojim (mislim glede Štrigove). Tudi Delo je objavljal članke na to temo, Dnevnik pa kar feljton. Žal, na vaši tiskovni konferenci s predstavitvijo knjige me ni bilo, tako da te knjige žal nimam, želim pa vam izreči priznanje za ta podvig, priznanje pa tudi dr. Francetu Bučarju, ki se je kot politiku upal ugrizniti v kislo jabolko, ki si je reče meja s Hrvaško.


Lepo vas pozdravlja J.Č

 

 

 

Četrtek, 15. maj 2008IO Krščanskih socialistov Slovenije je na svoji seji 12. 05. 2008 izrazil podporo prizadevanjem  Zavoda 25. junij.


Predstavnice Mladih KSS (Maruša BENKIČ - predsednica Mladi KSS in gl. tajnica mladih Valentina STOPAR) se bodo udeležili shoda v soboto 17. maja 2008. (Izjava je bila sprejeta pred sporočilom o preložitvi shoda.)

Krščanski socialisti Slovenije se pridružujemo prizadevanjem Zavoda 25 junij, ki opravičeno opozarja na neustrezno reševanje obmejnih sporov s Hrvaško in dejstva, da država Slovenija ne  zagotavlja življenjske ustreznih razmere  vseh njenih državljanov,  konkretno Joško Jorasa.

Zavedamo se, da bo reševanje mejnih sporov s Hrvaško dolgotrajen proces, saj državi še nista našle soglasja o poti reševanja.

Ne razumemo pa pasivnost državnih organov Slovenije, ki tudi na tako imenovanih spornih področjih ne reagira ob enostranskih, "izvršenih dejstvih".

Na spornih področjih nobena država ne bi smela izvrševati enostranskih potez, preprodajati ali pre-književati parcele, graditi ali rušiti objekte in spreminjati druge statusne zadeve.  Korit oz. tako imenovanih cvetličnih lončkov, ki ovirajo prehod našega državljana Joška Jorasa pred letom 2005 še ni bilo.

Ali pa so dejstva drugačna in nam je bilo nekaj zamolčano!?

Krščanski socialisti se bomo javno obrnili na zunanje ministrstvo z vprašanjem, ali so bili sklenjeni posebni dogovori in v kakšnem interesu? Kakšni dogovori veljajo na t.i. spornem ozemlju za kar slovenska javnost oz. prizadete oseb (konkretno Joško Joras)  ne vedo. Kakšne režim je vzpostavljen na ozemlju njegovega bivališča. Kdo ima ingerence, kaj lahko zahtevamo in pričakujemo. 

Imamo pravico vedeti!

Ponavljanje o tem kako bo reševanje obmejnih sporov dolgotrajno ne sme biti opravičilo za zatiskanje oči in ne-reagiranje ob enostranskih potezah naše sosede.

Za IO KSS :

Predsednik KSS : Andrej Magajna
Predsednik programskega sveta : mag. Jurij BavdažPonedeljek, 31. marec 2008

Spoštovani Marjan Podobnik!

Moje stališče je, da se nedvoumno zapiše v sklepe in stališča Zavoda 25. junij, da Slovenci Hrvaški ne dovolimo vstopa v EU in NATO, dokler nebo določena in s strani Slovenije in Hrvaške potrjena pravična državna meja med obema državama.

Lep pozdrav,

Jarh Jožef


Sobota, 19. april 2008

Spoštovani!


Hrvaška mora nemudoma prenehati s svojimi neupravičenimi ozemeljskimi zahtevami in v nobenem primeru ovirati Sloveniji  prostega dostopa do odprtega morja.
 
V nasprotnem primeru mora Slovenija preprečiti sprejem Hrvaške v EU in NATO.

DEJSTVO JE:
Hrvaška ne drži dogovorv.

DEJSTVO JE:

Še bolj zastrahujoče pa je, da si nekateri Slovenski politiki predstavljajo, da bodo dosegli stabilnost in premirje s Hrvati, če jim odstopijo kar Hrvatje zahtevajo. To je totalna IGNORANCA in NAIVNOST; ali se niso ničesar naučili iz zgodovine.

V letu 1938, je Britanski Ministrski Predsednik Neville Chamberlain enako naivno predstavljal, da lahko 'kupi' mir z Nemčijo tako, da Nemcem odstopi kar zahtevajo. Namesto, da bi se Hitlerju zoperstavil in zahteval, da se Nemčija umakne iz Avstrije, Chamberlain je dovolil Hitlerju, da je zasedel Sudetenland (Češko), da bo tako prevladal mir v Evropi. Posledica te odločitve je zgodovina.

Takšna strategija "pomirjanja" je bila popoln polom in Chamberlain je veljal za "šibkega" voditelja. Lekcija tukaj je preprosta: za dosežek resničnegamiru agresor (Hrvaška) mora biti ustavljen in če je potrebno, tudi kaznovan.

DEJSTVO JE:
Primerjajmo sedaj zaščito Slovencev s strani Slovenske vlade z Britansko vlado:

Dolgoletni nesporazum med Britanijo in Argentino zaradi Britanskega teritorija v Falklandske otoke - Britanci so vedno ščitili svoje državljane čeprav je bil ta teritorij sporen. Leta 1982 Argentina je nasilno zasedla Falklandske otoke. Britanija se je takoj dvignila in šla z vojsko nad Argentino, čeprav je oddaljena 20,000 km.
V nasprotju s tem primerom pa Slovenska vlada NE zaščiti svojih državljanov le 60 KM daleč iz Ljubljane!! Nesramno jih je zapustila napadene vzdolz nedoločene hrvaske meje.

Vprašaj se: Katero vlado bi želel, da ščiti tvoje interese?

Pomembno se je zamisliti nad sledecimi vprašanji:

1. Kako lahko Estonija, z manj prebivalstva kot Slovenia, pokaze POGUM in VOLJO, da se zoperstavi ruski velesili in odstrani sovjetski vojni spomenik v Talinu kljub protestom Rusije? Kje je POGUM in VOLJA slovenske vlade, da se postavi v bran slovenskih interesov?

2. Ali bomo Slovenci vodili sami svojo lastno državo, ali bomo dopustili da nam vladajo tujci?

 3. Ali so slovenski voditelji ponosni na zgodovino Slovenije, ali želijo le služiti interesom tujcev?

4. Zakaj slovenska vlada prisluhne le tujim protestom, ignorira pa proteste Slovencev in nič ne ukrene?


Gregor Puh


Sreda, 16. april 2008
Spoštovani!

Zaradi nesoglasja o pomorski meji med Slovenijo in Hrvaško, ki še vedno traja, je Janez Janša z nekaterimi Slovenskimi politiki predlagal, naj odločajo tujci, če je slovenska zemlja naša ali ne.

Pomislimo:  Želijo, da tuje sodišče odloča, ali naj ima Slovenija v posesti  Piranski zaliv in ali naj njene ladje prosto plujejo po našem morju. Z drugimi besedami:  Slovencem želijo vzeti njihovo lastno morje in zemljo.

Ta predlog je nespameten, šibek in nevaren!! Ta predlog je SRAMOTA za Slovenijo!!

Celo hipokritski - Slovenski politiki ne bi dovolili, da tuja sodišča odločajo, ali lahko obdržijo svoje lastne domove in posestva. Istočasno pa pričakujejo, da se bodo delovni Slovenci odpovedali svojim domovom s posestvi, če tuja sodišča tako odločijo.

Če bi to bila dobra poteza za rešitev mejnih problemov, zakaj se ostale evropske države ne poslužujejo enakega načina? Zakaj Grčija ne rešuje svojih mejnih sporov s Turčijo na mednarodnem sodišču? Zakaj ne Španija v svojih sporih z Marokom? Zakaj se Velika Britanija ne obrne na tuje sodišče glede dolgotrajnih sporov s Španijo zaradi Gibraltarja?

Odgovor je preprost, nobena teh držav ni tako nespametna, da bi dopustila tujcem odločati, kdo naj  odloča o njihovem lastnem ozemlju.

Slovenska vlada očitno obravnava lastne državljane kot manjvredne.

Slovensko vodstvo ima tudi dolžnost varovati Slovensko državno suvereniteto in svoje ljudi. Slovenski davkoplačevalci jih plačujejo za učinkovito in odgovorno vodenje države. Pričakujejo, da se bodo odločno borili za vse, kar je za državo pomembno. Namesto tega odgovorni ubirajo lažja pota, se iz ogibajo zahtevnim odločitvam in poskušajo odločanje prepustiti drugim.

Rešitev za mejne nesporazume bi lahko bila preprosta:

Hrvaška mora nemudoma prenehati s svojimi neupravičenimi ozemeljskimi zahtevami in v nobenem primeru ovirati Sloveniji  prostega dostopa do odprtega morja.

V nasprotnem primeru mora Slovenija preprečiti sprejem Hrvaške v EU in NATO.

PONOSEN Slovenec vas lepo pozdravljam,

Roman Sirk


Nadelja, 13. april 2008

Spoštovani,

Pogostokrat prejemam protestna pisma naših rojakov, ki so razočarani nad mlačnim odnosom slovenskih poslancev v evropskem parlamentu do težav in krivic, ki jih doživljajo slovenski državljani ob hrvaški meji.

Predlagam, da protestirate in jih opomnite, da njihov pristop pred evropskim parlamentom nikakor ni zadovoljiv, posebno v primeru vključevanja Hrvaške in EU in NATO.

Lep pozdrav,

Jožica Gerden

Tajnica Avstralske konference Svetovnega slovenskega kongresa (ASK SSK)

PS: Prilagam protestno pismo razočaranega rojaka:

Slovenian representatives in EU should show more COURAGE and LEADERSHIP and tell the EU Parliament in clear terms what Slovenia wants which is: "Slovenia CAN NOT AND WILL NOT support Croatia entering the EU or NATO until the Croats cease ALL illegal territorial claims against Slovenia".

One should remember the quote of Martin Luther King, "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter". http://au.answers.yahoo.com/answers2/frontend.php/
question?qid=20080406194241AAZO0Pn

I also suggest to Zavod 25.junij:

  • begin plans for a referendum on NATO membership.
  • begin a campaign in the media telling the Slovenian people why its important not to ignore the aggression of the Croats and why aggressors have to be punished otherwise all Slovenians will pay a heavy price in the future. Look what happened when the world ignored Hitler - 60 million Europeans died because Hitler was NOT punished in the first place.
  • tell the Slovenian people about the hypocracy of some Slovenian politicians - How come Slovenian politicians don't give their own land to the Croats?

        Why are they treating the Slovenian people like second class
        citizens??

  • the Croats have NEVER apologised nor compensated Slovenia for the abuse, killings and persecution perpetuated against Slovenians in 1945-1946. Yet Slovenia wants to allow these people to join NATO and the EU!!

See here:

http://www.ssn.si/2008/03/23/slovenija-genocidna-drzava/

Where is the JUSTICE for Slovenians??

 

 

 

Petek, 23.10.2009


Spoštovani!


Rad bi Vam izrazil svojo iskreno podporo do stališč v zvezi s slovensko - hrvaškim mejnim sporom, ki jih že ves čas vztrajno zagovarjate. Menim, da je v času, ko se sprejemajo zgodovinske odločitve, nadvse pomembna podpora čim širše javnosti takšni poti, ki bo za Slovenijo na dolgi rok dobra. Zato me zelo veselijo Vaša in mnenja mnogih slovenskih razumnikov, ki nasprotujejo predlogu arbitražnega sporazuma, kolikor je ta javno znan.

Velikokrat sem med tistimi, ki lahko zgolj nemo opazujemo kako današnja slovenska politika ponavlja zgodovinske napake, ki so nam že odtrgale veliko narodnega ozemlja. Ob tem se bojim, da se bo isto ponovilo v Istri, ob Muri in morda še kje. Tega nikakor ne bi smeli dovoliti. Kot geograf se ukvarjam tudi s turističnim vodenjem v slovensko zamejstvo, vendar upam, da se moj »delovni prostor« v tem smislu ne bo povečeval. To bi zagotovo zelo negativno vplivalo tudi na samozavest slovenskega naroda, ki je že sicer, brez prave potrebe, na prenizki ravni. Zakaj bi vedno izgubljali?

Še enkrat iskreno priznanje Vaši in pokončnosti Vam enako mislečih. Predvsem pa veliko uspeha pri preprečevanju najnovejše zgodovinske zmote, ki nam grozi v teh dneh. In če zares sodelujete pri pripravi vseslovenskega shoda v Ljubljani, upam, da se ga bo udeležilo zelo veliko ljudi.


Andrej Bandelj, Sežana